.

slide1 slide2 slide3

Általános szerződési feltételek

Általános Szerződési Feltételek

Általános tudnivalók

Foglalás: A foglalást feltételesen a visszaigazolástól számított 5 napig tartjuk, további visszajelzés hiányában töröljük. Felhívjuk  leendő vendégeink szíves figyelmét, hogy a szálláshelyfoglalás elindításával egyetemben kijelentik, hogy az általános szerződési feltételeket elolvasták, megértették és elfogadták.


Áraink: Áraink Ft /fő/éjszakára vonatkozó árak, (ettől eltérőket külön feltüntetjük). Az árak az  IFA-t nem tartalmazzák. (az ettől eltérőket jelezzük - pl. akciók)


Kedvezmények: Az egyes igénybe vehető szezonális, gyermek- és egyéb kedvezményeket az adott ajánlatnál feltüntetjük.


I.       Szálláshely szolgáltatási szerződés


1.       Az Általános Szolgáltatási Szerződési Feltételek biztosítják Ön illetve a mi számunkra is a kölcsönösen rendezett viszonyt. Ezért kérjük, hogy a helyfoglalás és megrendelés előtt, alaposan tanulmányozza át a szolgáltatás feltételeit.
2.       A Vendég (Megrendelő) és a Szálláshelyadó közötti Szálláshely Szolgáltatási Szerződés a megrendelés nyilvántartásba vételével, az előleg befizetésével jön létre. Ha a Szálláshelyadó helyhiány miatt vagy más okokból csak feltételesen fogadja el a jelentkezést, illetve az Vendég csak feltételesen (előleg fizetése nélkül) jelentkezik, a Szálláshely Szolgáltatási Szerződés csak akkor válik hatályossá, ha a Szálláshelyadó a Vendéget jelentkezésének feltétel nélküli elfogadásáról értesítette. Jelen Általános Feltételek elfogadását a Vendég a szállásregisztráció megkezdésével elismeri.
3.       Esetleges változtatásról a Szálláshelyadó a Vendégeket legkésőbb az érkezés kezdőnapját megelőző 14 nappal tájékoztatja.
4.       A Szálláshelyadó az alábbi gyermek kedvezményt tünteti fel egységesen a szállásajánlatainál:
5 éjszakánál több eltöltés esetén 10 % kedvezmény
5.       Jelentkezés feltétele: a teljes részvételi díj 50%-nak, előlegként való befizetése.
6. A kulcsátadást az vendégház tulajdonosa, illetve megbízottja végzi a helyszínen.
7. Szálláshely elfoglalása az érkezés napján 14 órától.
Szálláshely elhagyása a távozás napján 10 óráig.
Korábbi érkezésre és későbbi elutazásra vonatkozó igényét előre kérjük jelezni.


II.       A díjfizetés feltételei


1.       Az előleg a teljes részvételi díj 50%-a, melyet a Vendég fizet be a megadott számlaszámra vagy postai címre való elküldésre a foglalás visszaigazolásától számított 5 napon belül.
Bankszámlaszámunk:  11773391-03252512 – 00000000 (Név: Deli István; a közleményben kérjük feltünetni a Vendég nevét)

2.       A Vendég a fennmaradó hátralék összegét (a teljes részvételi díj 50%-a) a helyszínen a szállás elfoglalásakor fizetni meg. A Vendég köteles rendeltetésszerűen használni a szálláshelyet, az általa okozott kárt jelenteni a bérbeadónak. Amennyiben a Vendég kárt okoz, úgy a többletköltséget köteles viselni és azt a szállás elhagyásakor megfizetni. 

 

3.       Kedvezmény igénybevétele esetén a Vendég vállalja, hogy kedvezményre való jogosultságát kérésre igazolja, és tudomásul veszi, hogy ennek elmaradása, illetve jogosulatlan igénybevétele esetén az általa kért szolgáltatásra a kedvezmény nélküli díj érvényes.
4.       A Szálláshelyadó az utazás előtt megmaradt helyeit esetenként kedvezményes áron (Last Minute) értékesítheti. Ebben az esetben a korábban teljes árat fizető Vendégnek semmiféle visszatérítés nem jár. Az értékesítés folyamán, időközben meghirdetett kedvezmények a korábban jelentkezett és felvett Utasok részére már nem biztosíthatók.


III.      A szerződés megszűnésének esetei és jogi következnényei


1.       Ha a Szálláshelyadó a szolgáltatását a szerződés megkötése után lényegesen megváltoztatja, a Vendég a változtatás közlésétől számított 3 munkanapon belül személyesen, vagy írásban a Szálláshely Szolgáltatási Szerződéstől elállhat, ilyenkor a teljes befizetett összeg visszafizetésre kerül.
2.       Amennyiben az utazás a Szálláshelyadón kívülálló okok (vis major, háború, természeti katasztrófa, járvány vagy más elháríthatatlan külső kényszer) miatt marad el, vagy részben valósul meg, azért a Szálláshelyadó felelősséget nem vállal, de a befizetett összeget visszafizeti a teljes részvételi díj 20%-ának levonása után.
3.       Ha a Vendég az érkezés tervezett megkezdése előtt 14 napon felül az foglalást írásbeli nyilatkozatával lemondja, a szállásdíj és a szálláselőleg visszafizetésre kerül a teljes részvételi díj 20%-ának levonása után. Ha a Vendég az érkezés tervezett időpontja előtt 14 napon belül az foglalást írásbeli nyilatkozatával lemondja, a szállásdíj és a szálláselőleg nem kerül visszafizetésre.
4.       A Vendég jogosult a Szálláshely Szolgáltatási Szerződésben lekötött részvételi jogát 3. személyre engedményezni (átruházni). Az engedményezésre az a személy jogosult, aki vállalja, hogy az esetlegesen felmerülő többletköltségeket. Az engedményezés csak írásban, a Szálláshelyadó tudomásulvételével lehetséges.
5.       Módosítást (időpont, szállás, létszám stb.) csak az indulási időt megelőző 14-ik napig fogadunk el.


IV.       Egyéb feltételek


1.       A Szálláshelyadó a szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért felel. Ha a Szálláshelyadó a szerződésben foglaltakat nem teljesíti, a Vendég jogos panaszának mértékéig köteles a szálláshely a díjat, részben vagy egészében visszafizetni, esetleg az foglalást más alkalommal teljesíteni, de mentesül a kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszerű teljesítés érdekében úgy járt el, ahogyan az elvárható volt.
2.       A Szálláshelyadó nem köteles a részvételi díjat leszállítani, ha az Utas saját elhatározásából vagy érdekkörében felmerült okból nem veszi igénybe a megrendelt szállást.
3.       A Szálláshelyadó fenntartja jogát a szálláshely azonos kategórián belüli megváltoztatására, és azonos értékű cseréjére.
4.  Minden személyes adatot, mely a nyaralás lebonyolítása kapcsán rendelkezésünkre áll, csak az ügyfél ügyeinek intézése céljából használunk fel.
5.  A törvényi rendelkezések értelmében a bérlő köteles együttműködni az esetleg fellépő üzemzavar esetén, különös tekintettel arra, hogy ezt jelenti a bérbeadónak.  Jogos panasz esetén a bérbeadónak egy méltányosan kiszabott határidőt kell adni a hiba elhárítása céljából, már amennyiben az lehetséges.

 

Bogács, 2017. 06.30.

Free Joomla! template by L.THEME